2007

Nicaragua

Assessorament a dones de Nicaragua

Camerun

Construcció equipament a Camerun

Mali

Beques i cantina escolar per a estudiants d’Hombori

Senegal

Suport a l´escolarització en el departament d´Ousssouye