2011

Nicaragua

Banc comunitari millora i construcció d’habitatge gestionat per l’Organització de Dones Rurals de Matagalpa

Poble Saharauí, Tindouf, Algèria.

Ulls del Sàhara. Millora de l’accessibilitat i disponibilitat en salut ocular en la població refugiada sahrauí.

Nicaragua

Centre d’Atenció social i integral de la infància, l’adolescència, la joventut i la dona.

Nicaragua

Campanya d’alfabetització a Nicaragua

Hondures

Construcció d’un edifici per a l’escola Dionisio Herrera del nucli La Masica.