2012

Nicaragua

Proveïment d’aigua i sanejament a la comunitat de Kwakwil a Puerto Cabezas.

Índia

Millora de la gestió i aprofitament dels recursos hídrics a la comunitat de Gollaplli Tanda, Kadiri.

Senegal

Subministrament d’aigua potable a sis pobles del departament d’Oussouye

Gàmbia

FANDEMA: Generació d'alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de l'energia renovable per a la dona que mitiguen el canvi climàtic i promouen la igualtat de gènere a Tujereng.

Índia

Programa d’activitats per al desenvolupament sostenible i d’autogestió del centre d’acollida de Koilakuntla.

Poble Saharauí, Tindouf, Algèria.

Ulls del Sàhara. Millora de l’accessibilitat i disponibilitat en salut ocular en la població refugiada sahrauí.

Nicaragua

Campanya d’alfabetització a Nicaragua