Beques i cantina escolar per a estudiants d’Hombori

Ubicació:

Mali

Quantitat subvencionada:

4.000€ al 2009
10.000€ al 2008
7.000€ al 2007

Resum del projecte

Es tracta d’un projecte de beques i la construcció d’una cantina escolar per facilitar que joves estudiants puguin accedir a estudis de grau superior