Centre de dia per a infants d’El Alto

Ubicació:

Bolívia

Quantitat subvencionada:

4.000€ al 2009

Resum del projecte

Centre de dia per a la prevenció social i la promoció familiar de nens, nenes i adolescents en situació de risc d’exclusió a la ciutat El Alto.