Millora de l’atenció mèdica de la zona de Poste de Santé de Sandiara

Ubicació:

Senegal

Quantitat subvencionada:

4.000€ al 2009
4.000€ al 2008

Resum del projecte

El projecte pretén la rehabilitació de l’Àrea d’Hospitalització i Consultes externes.