Rehabilitació i integració d’infants amb paràlisi cerebral del Nepal

Ubicació:

Nepal

Quantitat subvencionada:

4.000€ al 2009

Resum del projecte

Projecte rehabilitació i integració comunitària de nens amb paràlisi cerebral.